Update werkzaamheden Brakkenstein

Deze week is door aannemer Van Vulpen hard gewerkt in de laatste straten waar de gas- en waterleidingen aan vervanging toe zijn. Komende week heeft de omgeving in ieder geval te maken met een eenzijdige afsluiting van de Kanunnik van Osstraat. Verder werken de stratenmakers van Andre Weijers in verschillende straten om alles weer toegankelijk te maken. De stembureaus in de wijk Brakkenstein ondervinden komende week tijdens de landelijke verkiezingen geen hinder van de werkzaamheden en zijn via alle kanten goed bereikbaar. Voor de openingstijden van deze stembureaus verzoeken wij u om even te kijken op www.nijmegen.nl.

Pastoor Schelstraeteweg
De straat is weer gereed en toegankelijk voor alle verkeersdeelnemers.

Kanunnik Faberstraat
De aannemer is in de Kanunnik Faberstraat nog iets langer aan het werk dan voorzien. Donderdag 18 maart verwacht hij het gedeelte tussen de Kanunnik van Osstraat en de Heydendaalseweg af te ronden en pakken de stratenmakers ook dit op. Voor Pasen ligt het straatwerk er volledig in.

Deken Gruenwaltstraat
Vanaf maandag 15 maart starten de stratenmakers met het werk en zij ronden dit af -naar verwachting- op vrijdag 26 maart. De straat is op vrijdag 12 maart weer vanaf beide kanten toegankelijk.

Kanunnik van Osstraat even zijde (44-62)
Het werk aan de hoofdleidingen van het water en het gas is gereed. Komende twee weken gaat de aannemer de huisaansluitingen vernieuwen. Als ook deze werkzaamheden afgerond zijn kan men het straatwerk afronden.

Kanunnik van Osstraat oneven zijde (15-85)
De sleuf in het gedeelte van de oneven huisnummers is gegraven. Vanaf maandag 15 maart starten de werkzaamheden en is de straat eenzijdig afgesloten. De éénrichting geldt voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Kanunnik van de Putstraat tot de Kanunnik Faberstraat. Hierbij kan het verkeer van de Houtlaan tot de Kanunnik Faberstraat rijden maar niet andersom. Via gele bebording wordt men omgeleid.

Kanunnik Mulicomstraat
In de Kanunnik Mulicomstraat is men gestart met de bestrating. De verwachting is dat deze werkzaamheden zijn afgerond op vrijdag 26 maart.

Deze update is met de grootste zorg samengesteld. Echter, door weersomstandigheden of verrassingen in of boven de grond kan de planning veranderen. Mochten er naar aanleiding van deze update vragen zijn of wilt u meer weten over het werk aan de gas- en waterleiding dan kan men bellen met Hermen van Dalem via 06-1445 8494.