Onderhoudindestraat.nl biedt opdrachtgevers en opdrachtnemers van infrastructurele werken, dus gemeenten, netwerkbeheerders, bouwbedrijven (solo of in consortia) de gelegenheid de omgeving goed te informeren over de geplande werkzaamheden. U kunt uw project aanmelden voor een vermelding op deze website.  

 • Waarom zou u onderhoudindestraat.nl inzetten?
  Groot voordeel is dat u een op deze manier een unieke plek creëert waar voor iedere belanghebbende dezelfde projectinhoudelijke informatie beschikbaar is.  
 • U kunt in andere middelen die u inzet voor het project om de omgeving te informeren (denk aan bewonersbrieven, inloopsessiestijdens overleggen met bewoners, bij spreekuren op de bouwplaats, op een bouwbord of in factsheets)verwijzen naar onderhoudindestraat.nl voor de meest actuele gegevens. 
   
 • U bespaart uzelf de moeite (en investering) om een eigen projectwebsite op te zetten.  
 • Een goed geïnformeerd publiek leidt tot meer acceptatie, begrip en minder klachten. Dat weet u al wel. Wie onderhoudinderstraat.nl meeneemt in de communicatie-inspanningen in BLVC plannen of als onderdeel van de projectcommunicatie, laat zien serieus werk te maken van de inzet die gevraagd wordt voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning en de eisen die de Omgevingswet (in de toekomst) stelt aan het informeren van belanghebbenden die worden geraakt door ingrepen in de openbare ruimte.
 • Bewoners kunnen immers op elk moment zien hoe het project ervoor staat en wat zij ervan gaan merken. 
 • Een projectvermelding op onderhoudindestraat.nl is gemakkelijk, snel te realiseren, makkelijk in onderhoud en vergt een bescheiden investering in tijd en geld. De mensen achter onderhoudinstestraat.nl hebben een achtergrond in communicatie rond infra-projecten. U werkt dus met een professionele partner die begrip heeft voor uw uitdagingen.  

Onze werkwijze

1. U levert teksten, de planning en kaart- en beeldmateriaal aan. 
2. De redactie van onderhoudindestraat.nl gebruikt deze gegevens om een projectpagina op te stellen.
3. Pas na uw akkoord plaatsen wij uw project online. 
4. Gewenste aanpassingen voeren wij binnen 24 uur door. 

Het format voor de projectvermeldingen ligt vast om voor de websitebezoekers een eenduidige en herkenbare omgeving te creëren zodat de informatie goed overkomt. Wel kunt u huisstijlelementen toevoegen om ook in beeld uw eigen ‘look en feel’ van uw vermelding te waarborgen.

Wat te doen?

 1. U maakt een keuze uit één van onderstaande pakketten 
 2. U stuurt een e-mailbericht naar info@onderhoudindestraat.nl met uw keuze en de geplande startdatum van uw project of u belt ons om dat door te geven. Wij zien dat als een aanvraag. 
 3. U ontvangt van ons een opdrachtbevestiging met prijsopgave en een werkplanning waar in staat wat wij op welk moment van u nodig hebben en wanneer wij u een opzet voor de projectpagina sturen. 
 4. U levert de benodigde informatie aan en wij gaan aan de slag. 
 5. Wanneer de vermelding gereed is, vragen wij uw akkoord op de opmaak en inhoud en plaatsing op de site. 
 6. U kunt na plaatsing zelf geen wijzigingen aanbrengen op de  www.onderhoudindestraat.nl. Dat doen wij graag voor u als dat nodig is. U geeft wijzigingen eenvoudig aan ons door per e-mail.  
 7. Wijzigingen in de projectvermelding stuurt u ons per e-mail. Wij voeren de aanpassingen binnen uiterlijk 24 uur na ontvangst door.  

Opties  

Onderhoudindestraat.nl biedt drie verschillende pakketten en daarnaast enkele ‘losse diensten. In onderstaande tabel staan de verschillende opties en bijbehorende tarieven.