Hoe werkt het?

Een projectpagina op Onderhoudindestraat kan in korte tijd worden gemaakt, zeker als projectgegevens al beschikbaar zijn. We doorlopen altijd de volgende vier stappen.

  1. De opdrachtgever levert een projectbeschrijving, de actuele planning, kaarten en logo’s aan. Als er geen goed kaartmateriaal is, kunnen wij dat verzorgen.
  2. Wij regelen een fotograaf die bekend is in de regio om foto’s te maken in de directe omgeving van het project. Het is belangrijk dat bezoekers de eigen buurt herkennen op de site.  
  3. Op basis van dit alles stellen wij een projectpagina op.
  4. Dit concept leggen wij aan de opdrachtgever voor en na akkoord plaatsen wij het project online. 

Als daarna aanpassingen nodig zijn, voeren wij die binnen uiterlijk 12 uur door. Het format voor de projectvermeldingen ligt vast om voor de websitebezoekers een eenduidige en herkenbare omgeving te creëren zodat de informatie goed overkomt. Wel kan een opdrachtgever huisstijlelementen toevoegen om ook in beeld een eigen ‘look en feel’ van de projectvermelding te waarborgen.

PAKKET (projectpagina onderhoudindestraat.nl)    
Projectvermelding  

Inclusief  

1. Plaatsing logo’s opdrachtgever(s) en opdrachtnemer(s) 

2. Teksten en (eind)redactie 

3. Fotografie

4. Detailkaart werkgebied 

  1.650,-  (eenmalige kosten) 
Abonnement per maand online

Inclusief
1. Twee mutaties per maand, bijvoorbeeld: planning aanpassen of nieuws plaatsen)
2. Uploaden factsheets en (bewoners)brieven

  125,-  
Onderhoud/ wijzigingen in de vermelding (vanaf de derde aanpassing per maand)   Op basis van uurtarief  

60,- per uur 

Iets voor jouw project?
Meld je project aan via e-mail op mail@onderhoudindestraat.nl

Meer weten?
Stel je vraag via bovenstaand e-mailadres of bel 06-4824 14 55

Overig van belang
Alle vermelde bedragen zijn exclusief btw. Onderhoudindestraat.nl factureert achteraf.

Wij kijken uit naar een goede samenwerking!