Update van werkzaamheden in Eerbeek

Op maandag 15 maart is aannemer Van Vulpen gestart met de werkzaamheden aan de gas- en waterleidingen van Vitens en Liander in Eerbeek. Benieuwd hoe de uitvoering verloopt en welke werkzaamheden de komende weken in uitvoering gaan? Lees dit artikel of kijk naar de planning.

Einthovenstraat
Op maandag 15 maart is de aannemer gestart met het werk in het voetpad langs de huizen met de even huisnummers tussen de Loenenseweg en Boerhaavelaan. De straat is tijdelijk eenzijdig afgesloten. Hierdoor is rijden richting de winkels nabij de Nobelstraat mogelijk maar andersom geldt voor gemotoriseerd verkeer een omleiding. De bushalte (lijn 504 naar Zutphen) nabij de Hubo komt tijdelijk te vervallen maar op/uitstappen kan wel vanaf de Jumbo (Offenbachstraat). Het ledigen van uw afvalcontainer(s) voert Circulus-Berkel volgens planning op vrijdag uit maar dan wel aan de overkant van de straat bij de oneven huisnummers. De aannemer is op vrijdag 2 april klaar met de werkzaamheden.

Boerhaavelaan
Op maandag 29 maart start de aannemer met de werkzaamheden in de Boerhaavelaan tussen het kruispunt met de W. Einthovenstraat en het kruispunt met de Kloosterstraat. Vanwege de beperkte ruimte in de straat sluit de aannemer de Boerhaavelaan volledig af voor gemotoriseerd verkeer. Verkeer leiden we om via een omleidingsroute. Nood- en hulpdiensten zijn hierover geïnformeerd en bereiken in geval van nood alsnog uw woning. De afvalcontainers kan men op vrijdags plaatsen nabij kruising W. Einthovenstraat of kruising Kloosterstraat. De werkzaamheden rondt de aannemer af op vrijdag 16 april.

Kruising W. Einthovenstraat – Boerhaavelaan
Vanaf woensdag 31 maart sluit de aannemer de kruising W. Einthovenstraat – Boerhaavelaan. In een open ontgraving leggen zij de nieuwe leidingen en verwijderen ze de oude leidingen. Daarna vullen ze de sleuf met zand en komt er een tijdelijke bestrating op. Als de ondergrond weer genoeg gehard is verdwijnen de klinkers en krijgt de straat een nieuwe asfaltlaag. Omdat gemotoriseerd verkeer tijdens de werkzaamheden niet mogelijk is stelt de aannemer een omleiding in. Dit geldt ook voor openbaar vervoer. De werkzaamheden zijn afgerond op vrijdagmiddag 2 april.

Wethouder Sandersstraat
Op maandag 15 maart is de aannemer ook gestart in het voetpad van de Wethouder Sandersstraat tussen A.C.W. Staringstraat en Veldkantweg. In een open ontgraving legt de aannemer de nieuwe leidingen aan en verwijderen ze de oude leidingen. De straat is tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De weg is weer toegankelijk vanaf vrijdagmiddag 16 april.